Rochri – Embla

Fastighet i centrala Borås som har butiker i bottenplan, kontor på plan ett och två samt lägenheter på plan tre-sex.

Uppdrag/Lösning

Ecopilot® installerades som en del i ett tekniskt moderniseringsprogram i samband med att den nuvarande fastighetsägaren tillträdde. Då det fanns problem med den befintliga systemsamverkan, och för att få ut maximal energibesparing från ett tidigare genomfört fönsterbyte, beslutades att installera Ecopilot®.

Kund

Rochri

Byggnad

Embla

Area

5035

Installationsår

2011

Konstruktion

Tegel

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 46 kWh/m2

Miljöbesparning

13 ton CO2/år

Avkastning

32%

32%

Direktavkastning på investerat kapital

34%

Energibesparing värme

13

Minskning CO2 ton/år

Resultat

Fastigheten har efter Ecopilot®-installation nästan halverat sin energiförbrukning. Ecopilot® har automatiskt anpassat sig efter de nya klimatskalsförutsättningarna och optimerar nu de tekniska systemen efter dessa.

Energiklassificering

Embla har idag en C-klassning enligt den europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 75–100 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot®-installation skulle Embla ha en E-klassning.

Relaterade referenser