Vätterbygdens Byggnads AB – Humlan 4

Äldre bostadsfastighet med cirka 45 lägenheter i Jönköpings tätort. Det finns även kaféverksamhet i byggnaden.

Uppdrag/Lösning

Fastigheten var i behov av en teknisk modernisering och vi passade på att installera Ecopilot® eftersom fastighetsägaren hade goda erfarenheter av systemet från andra objekt.

Kund

Vätterbygdens Byggnads AB

Byggnad

Humlan 4

Area

3005

Installationsår

2015

Konstruktion

Betong, puts

Verksamhet

Bostäder

Besparning hittills

Värme: 46 kWh/m2
Kol: 10,5 ton/år

Miljöbesparning

10,5 ton CO2/år

Avkastning

30%

30%

Direktavkastning på investerat kapital

30%

Energibesparing värme

10.5

Minskning i CO2 ton/år

Resultat

Ecopilot® Analys har efter installationen, utöver en snabb energibesparing, kunnat identifiera ett antal förbättringsområden för vilka en underhållsplan har tagits fram.

Energiklassificering

Humlan 4 har idag en D-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 100–135 procent av nybyggnadskravet för ett flerbostadshus. Utan en Ecopilot-installation skulle Humlan 4 ha en F-klassning.

Relaterade referenser