Kanico – Textile Fashion Center

Fastigheten är en del av den historiska industrimiljön Simonsland i Borås innerstad. Här ges kreativa verksamheter en unik möjlighet att mötas, utvecklas och växa. Ett unikt kluster som kommer att sätta Borås på kartan.

Uppdrag/Lösning

I samband med renoveringen av de gamla industribyggnaderna identifierades behovet av ett nytt styr- och reglersystem. Parallellt med denna entreprenad fick vi uppdraget att installera Ecopilot® som genom överstyrning av det nyinstallerade systemet kontinuerligt skulle optimera fastighetens energiförbrukning. Detta för att åstadkomma ett bra inomhusklimat till låg kostnad.

Kund

Kanico

Byggnad

Textile Fashion Center

Area

Installationsår

2013

Konstruktion

Industribyggnad i armerad betong och tegel

Verksamhet

Museum, restaurang, högskola

Besparning hittills

Värme: 16 kWh/m2
Kyla: 8 kWh/m2
El: 1 kWh/m2

Miljöbesparning

70 ton CO2/år

Avkastning

28%

28%

Direktavkastning på investerat kapital

20%

Energibesparing värme

40%

Energibesparing kyla

3%

Energibesparing el

Resultat

Idag arbetar Ecopiloten® och det nya styrsystemet tillsammans. Ecopiloten® beräknar kontinuerligt fastighetens energioptimala driftfall genom att ta hänsyn till interna brukarlaster, extern väderpåverkan och termisk lagringsförmåga. Resultatet har blivit en behaglig inomhusmiljö och låg energiförbrukning.

Energiklassificering

Textile Fashion Center har idag en B-klassning enligt den Europeiska normen för energisnåla byggnader. Det motsvarar 50–75 procent av nybyggnadskravet för en lokalbyggnad. Utan en Ecopilot-installation skulle Textile Fashion Center ha en C-klassning.

Relaterade referenser